BEAUTY FORUM AWARDS: Ocenění produktů a inovací

Na veletrzích Beauty Forum v Praze i Brně kromě jedinečných mistrovských soutěží oceňujeme i kosmetické, kadeřnické a nehtové produkty. Soutěž Beauty Forum Awards 2022 je určena výhradně vystavovatelům a je rozdělena do několika kategorií.

Výběr vítězných výrobků probíhá ve dvou rovinách. Online na sociálních sítích Beauty Forum a offline prostřednictvím odborné poroty.

Porota se při posuzování produktů zaměří zejména na jejich efektivitu a uživatelský přínos. Naši online hlasující se pak nejčastěji podle jejich designu.

Nevíte, kdy své produkty do soutěže Beauty Forum Awards 2022 přihlásit? Nebojte. O přesném termínu vám dáme vědět v dostatečném předstihu.

Proč své produkty do Beauty Forum Awards 2022 přihlásit? Touto cestou nejen zviditelníte svou značku, ale zároveň tak můžete významně rozšířit svou síť odběratelů.